கவிதை காதல்

கவிதை காதல்

கவிதையே உண்னை நான்
நினைத்தேன்
எழுதிட துடிததேன் சொல்ல
மறுத்தேன்
ஏனென்றால் நீ காதல்
யென்றேன்.

என்றும் நட்புடன்,
சரவணகுமார்

"முகமறியா நண்பர்களின் கருத்துக்களே எனக்கு படிகற்கள்"