காதலை காதலிக்கு சொல்ல இது போதுமா?

காதலை காதலிக்கு சொல்ல இது போதுமா?

வின்மினி போன்றவளே
கண்ணின் கருவிழியானவளே
என் உயிர்துடிப்பு நீயடி- நீ
இல்லையெனில் நான் பினமடி
உயிரை கொடுத்து விடு
என்னுயிரே

என்றும் நட்புடன்,
சரவணகுமார்

"முகமறியா நண்பர்களின் கருத்துக்களே எனக்கு படிகற்கள்"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.