AskLaska – The Lines I loved the most ~ அஸ்க் லஸ்காவில் நான் ரசித்த மிக அழகான வரிகள் !


After a long time I am writing a post worded in Tamil, definitely not a poem from my pen but a song written by the lyricist Madhan Karky. He is a software engineer, research associate, assistant professor of computer science at the College of Engineering (Guindy), lyricist, and film dialogue writer. He is always known for his lyrics because he researches for beautiful and different words before writing a lyric for any songs; such is the specialty of the writer. Do stop by his blog or follow him on Twitter.

Here I wish to quote the beautiful lines (to me) written in the song, ‘AskLaska’ for the movie ‘Nanban’. The beauty of a lyric is to rhyme without any actually rhyme, which is difficult to achieve but he has achieved with ease, even though he picked the words from 16 different languages that conveys the meaning ‘LOVE’.

Ask | Laska | Amour | Aye | Ast | Liebe | Habo | Boling | Cinta | Ishq | Meile | Love | Ishta | Prema | Pyaar | kathal

♥ Ask – Turkish ♥ Laska – Slovak ♥ Amour – French/Spanish ♥ Ai – Chinese ♥ Ast – Icelandic ♥ Liebe – German ♥ Ahava – Hebrew ♥ Bolingo – Lingala ♥ Cinta – Malay ♥ Ishq – Arabic ♥ Meile – Lithuanian ♥ Love – English ♥ Ishtam – Telugu ♥ Premam – Malayalam ♥ Pyaar – Hindi ♥ Kaathal – Tamil

The first line swept my heart with such beautiful worded rhyme so I started to hear the song as many times I can hear in a day.

“அத்தனை மொழியிலும் வார்த்தை ஒவ்வொன்று கொய்தேன் மொத்தமாய் கோர்த்துதான் காதல் செண்டொன்று செய்தேன்” ~ It’s absolutely true that he has taken beautiful words from different languages to create a beautiful bouquet of words.

“புளூட்டோவில் உனை நான் கூடேற்றுவேன், விண்மீன்கள் பொறுக்கி சூடேற்றுவேன்.” ~ Oh my God, he wants to take the girl to Pluto and if she feels cold, he will use stars to create a warm environment.

“முக்கோணங்கள் படிப்பேன் முன் மூக்கின் மேலே விட்டம் மட்டம் படிப்பேன் உன் நெஞ்சின் மேலே மெல்லிடையோடு வளைகோடு நான் ஆய்கிறேன்” ~ He can learn about triangles from her nose, ‘Diameter Level’ from her heart and ‘Curves’ from her hips. What a romantic line…

“உன் நெஞ்சில் நாடிமானி வைக்க காதல் காதல் என்றே கேட்க” ~ Using stethoscope she can hear love love from his heart (PS: The heroine is a doctor in the movie).

“தேஜாவு கனவில் தீ மூட்டினாய் ராஜா என் மனதை ஏன் வாடினாய், கப்பம் கேட்டு மிரட்டி நீ வெப்பம் கொண்டாய் ரத்தம் மொத்தம் கொதிக்க என் பக்கம் வந்தாய் வெண்ணிலவாக இதமாக குளிரூட்டவா” ~ I don’t wanna spoil the beauty of this line by translating it in my words.

“நீ கொல்லை மல்லி முல்லை போல பிள்ளை மெல்லும் சொல்லை போலே” ~ And yeah this is the best rhyme one could write..

ஆஹா என்ன அழகு ! What a beautiful way to pen down a song! So here, I present the song in Tamil.

அஸ்க் லஸ்கா எமோ எமோ – ஐ அஸ்த் அஸ்த் லைபே – அஹாவா போலிங்கோ சிந்தா சிந்தா – இஷ்க் இஷ்க் மைலே – லவ் இஷ்ட பிரேம பியாரோ பியாரோ – ஒரு காதல் உந்தன் மேலே

அத்தனை மொழியிலும் வார்த்தை ஒவ்வொன்று கொய்தேன் மொத்தமாய் கோர்த்துதான் காதல் செண்டொன்று செய்தேன் உன்னிடம் நீட்டினேன் காதலைக் கட்டினேன்…

ஏனோ தன்னாலே உன் மேலே காதல் கொண்டேனே! ஏதோ உன்னாலே என் வாழ்வில் அர்த்தம் கண்டேனே!

புளூட்டோவில் உனை நான் கூடேற்றுவேன், விண்மீன்கள் பொறுக்கி சூடேற்றுவேன்

முக்கோணங்கள் படிப்பேன் முன் மூக்கின் மேலே விட்டம் மட்டம் படிப்பேன் உன் நெஞ்சின் மேலே மெல்லிடையோடு வளைகோடு நான் ஆய்கிறேன்

ப்ளாட்டோவின் மகனாய் உன் வேடமா? ஆராய்ச்சி நடத்த நான் கூடமா?
பாழும் நோயில் விழுந்தாய் உன் கண்ணில் கண்டேன் நாளும் உண்ணும் மருந்தாய் என் முத்தம் தந்தேன்

உன் நெஞ்சில் நாடிமானி வைக்க காதல் காதல் என்றே கேட்க

தேஜாவு கனவில் தீ மூட்டினாய் ராஜா என் மனதை ஏன் வாடினாய், கப்பம் கேட்டு மிரட்டி நீ வெப்பம் கொண்டாய் ரத்தம் மொத்தம் கொதிக்க என் பக்கம் வந்தாய் வெண்ணிலவாக இதமாக குளிரூட்டவா

கண்ணாடி நிலவாய் கண் கூசினாய் வெண்வண்ண நிழலை மண் வீசினாய்

புல்லில் பூத்த பனி நீ – ஒரு கள்ளம இல்லை
வைரஸ் இல்லா கணினி – உன் உள்ளம வெள்ளை

நீ கொல்லை மல்லி முல்லை போல பிள்ளை மெல்லும் சொல்லை போலே

ஆஹா என்ன அழகு ! ~ The last line is the most beautiful line of the song and I am sure it’s in his genes because he is the son of Vairamuthi Sir, my all time favorite lyricist. I would love to share two beautiful lyrics written by Vairamuthu Sir which is close to my heart.

“வானம் எங்கும் உன் பிம்பம் ஆனால் கையில் சேரவில்லை
காற்றில் எங்கும் உன் வாசம் வெறும் வாசம் வாழ்க்கையில்லை”

I can see your image in the sky but I never touched it!
I can just smell your fragrance in the air, but it is not my life!

And

“வலிமிகும் இடங்கள் வலிமிகா இடங்கள் தமிழுக்குத் தெரிகின்றதே
வலிமிகும் இடங்கள் வலிமிகா இடங்கள் தங்களுக்கு தெரிகின்றதா”

Even the language knows the painful and painless places!
Do you know the painful and painless places?

என்ன அழகான இரட்டைக் கிளவி! அருமை.

I wish to read more and more beautiful lyrics from Karky as well.


Friends if you have missed to read my last post then here it is. Do register and participate in the Haiku Challenge. SmileS !

0 Replies to “AskLaska – The Lines I loved the most ~ அஸ்க் லஸ்காவில் நான் ரசித்த மிக அழகான வரிகள் !”

"முகமறியா நண்பர்களின் கருத்துக்களே எனக்கு படிகற்கள்"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.